کاور توالت فرنگی محصول ار تقا سطح بهداشت عمومی

کاور توالت فرنگی محصول ار تقا سطح بهداشت عمومی

کاورتوالت فرنگی

  • جهت جلوگیری از عبور میکروب ها، باکتریها و قارچها
  • محصول مناسب جهت : منازل، محل کار، هتل ها، بیمارستانها
  • جلوگیری کننده از انتقال بیماریهای پوستی
  • تهیه شده از مواد کاملا بهداشتی، ضد هرگونه حساسیت
  • محصولی جهت ارتقا سطح بهداشت عمومی
  • استفاده بسیار آسان در سرویس های بهداشتی
  • بدون قسمت وسط

 

تفاوت کاورتوالت فرنگی حل شونده و غیر حل شونده

کاورتوالت فرنگی غیر حل شونده:

غالبا ار منسوج نبافته (اسپان باند) تهییه میگردد که لطافت بیشتری دارد ولی از معایب اناگر داخل مجرای فاضلاب قرار بگیرد باعث گرفتگی می شود .

کاورتوالت فرنگی حل شونده:

ازجنس سلولزی است این الیاف سلولزی در مجاورت اب حل می شوند لزا به صورت تصادفی کاور خود به داخل چاه بیافتد نیازبه نگرانی برای گرفته شدن اب موجود ندارد چون در اب حل می شود .